Wyszukiwanie

Polecamy strony

Licznik

Liczba wyświetleń:
2702029

Kapłańska droga - "Drogą Miłosierdzia"

W poniedziałek – 8 lutego – w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie, w godzinach wieczornych odbyło się spotkanie kapłanów z Dekanatu Rzeszów – Katedra. Rozpoczęło się ono od wspólnej modlitwy adoracyjnej w kościele, której przewodniczył ks. Grzegorz Wolan. Księża modlili się: “Wpatrując się w przykład Jezusa Chrystusa, a także wszystkich, którzy za Nim poszli, uczymy się czynić naszą życiową drogę „drogą miłosierdzia”. Spełniamy takie czyny najpierw wobec swoich najbliższych, współbraci w kapłaństwie, w rodzinie, w parafii, spełniamy je także wobec innych ludzi, na miarę naszych możliwości. Ciągle doskonalimy tę umiejętność, bez której nie można upodobnić się do Chrystusa. On bowiem żył w taki sposób, że „miłosierdzie było ukoronowaniem wszystkich Jego czynów”. Jesteśmy wezwani do tego, aby naszą życiową kapłańską drogę czynić „drogą miłosierdzia”, na podobieństwo Jezusowej drogi życia. Każdy dzień powinien być naznaczony postawą miłosiernej miłości. W miarę dojrzewania w wierze i miłości, postawa ta będzie się stawać w naszym życiu coraz bardziej czytelna. Wpatrujmy się w oblicze Jezusa, prośmy Go, aby nas nauczył być kapłanami pełnymi miłosierdzia”. Następnie odmówiono modlitwę na Rok Miłosierdzia, modlitwy za kapłanów i nowe powołania do służby Bożej. Całość zakończyło wspólne przejście kapłanów przez Bramę Miłosierdzia. Druga część spotkania kapłańskiego odbyła się na plebanii, gdzie omawiano bieżące sprawy diecezjalne i dekanalne – tej części przewodniczył Ks. Dziekan Stanisław Potera.

Powrót

Menu dodatkowe

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: